Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62A
02-002 Warszawa
Tel: (22) 622 33 06, 622 44 32, 622 45 32, 622 46 32, 622 48 32, 622 42 32
Fax: (22) 622 47 32

Wydział ds. Wdrożenia Programów Społecznych

Łukasz Wodowski – Kierownik Wydziału
email: lukasz.wodowski(at)mcps.com.pl