Zapraszamy do udziału w szkoleniu edukacyjnym dla pracowników OPS, dotyczącym inspirowania środowisk działających na rzecz osób starszych, w zakresie ich udziału w tworzeniu i funkcjonowaniu gminnych rad seniorów.

Więcej informacji:

http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/81-warszawa-szkolenie-edukacyjne-dla-pracownikow-ops

...........................................................................................................................................................