W ramach kampanii społecznej "Dorośli dzieciom - Mazowsze na rzecz przeciwdziałania narkomanii" udostępniamy Państwu "Poradnik dla rodziców i profesjonalistów", w którym zostały zgromadzone wszystkie dotychczasowe materiały merytoryczne opracowane na potrzeby realizacji kampanii.

Broszura zostanie wydrukowana w nakładzie 10.000 sztuk i następnie będzie dystrybuowana m.in. wśród placówek pomocowych znajdujących się na terenie Mazowsza. Jednak już teraz zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej:

http://mcps.com.pl/images/Wydarzenia/2018/2018.09.27_KAMPANIA_SPO%C5%81ECZNA/Kampania_spo%C5%82eczna_poradnik.pdf

...................................................................................................................................................................