W dniach 7-8 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się konferencja pt „Skuteczności pieczy zastępczej – wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego” pod patronatem marszałka Województwa Mazowieckiego. Konferencja połączona była z obchodami Dnia pracownika Socjalnego.


Podczas uroczystego otwarcia konferencji wszystkich uczestników przywitali Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz Artur Pozorek p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, mówiąc że konferencja jest odpowiedzią na wiele pytań oraz spotkaniem wielkiej rodziny pracowników socjalnych. Z okazji dnia pracownika socjalnego złożyli wszystkim zgromadzonym życzenia, aby w tej pracy, ważnej, misyjnej odnaleźli sens, aby praca znalazła uznanie wśród rządzących, samorządów jak również osób, którym pomagają, oraz podziękowali za rok pracy.


Podczas konferencji odbyły się wykłady. Jako pierwszy odbył się wykład pt. „Nowe perspektywy rozwoju pracy socjalnej i służb społecznych – centra usług społecznych”, który poprowadził dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP, Koordynator Sekcji Polityka Społeczna, Rodzina w Narodowej Radzie Rozwoju. Dalej prof. Dr hab. Mirosław Grewiński, prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Janusza Korczaka w Warszawie mówił nt. „Polityki na rzecz dzieci i młodzieży – kontekst wsparcia dziennego”. Po wykładzie Pan Profesor poprowadził wraz z przedstawicielami MCPS oraz mazowieckich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej panel dyskusyjny nt. „Jaka jest kondycja usług i służb społecznych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie na Mazowszu”.


Kolejnym punktem programu związanym z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego było wręczenie wyróżnień „Zawsze pomocni” przez p.o. dyrektora MCPS Artura Pozorka oraz z-ca dyrektora w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Janusz Sobolewski. Kapituła wyróżnień ‘’Zawsze pomocni” przyznała w sumie 22 wyróżnienia indywidualne, 4 specjalne oraz 10 instytucji. 
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

222 1111111

pełna fotorelacja na: https://www.facebook.com/mcpswarszawa/

....................................................................................................................................................................................................................................................................