Już po raz siódmy pracownicy i działacze pomocy społecznej z terenu powiatu mińskiego spotkali się, aby wspólnie świętować Dzień Pracownika Socjalnego.

W uroczystości, która odbyła się w dniu 20 listopada 2018 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim wzięli udział dyrektorzy, pracownicy i przedstawiciele: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, domów pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiat Miński, miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, domów dziecka, domu dziennego pobytu oraz warsztatów terapii zajęciowej z terenu powiatu mińskiego. Uroczystego otwarcia uroczystości dokonał Starosta Miński Antoni Tarczyński

Podczas uroczystości wręczone zostały Dyplomy Marszałka Województwa Mazowieckiego, którymi uhonorowani zostali: Janusz Zdzieborski, Sylwester Podniesiński, Justyna Juszczak, Marianna Woźniak, Justyna Kowszun, Małgorzata Dziugieł, Agnieszka Mroczek, Katarzyna Korzeń, Beata Wąsowska, Katarzyna Kwiatkowska, Elżbieta Kowalik – Wirowska. W imieniu Marszałka wręczyli je przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS, oraz Tomasz Osadnik, kierownik Wydziału ds. profilaktyki uzależnień.

Mińsk Maz

Artur Pozorek, p.o. dyrektora w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej podczas uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego w Mińsku Mazowieckim

...................................................................................................................................................................................