Aktualności

1 września br. w warszawskim parku Agrykola (ul. Myśliwiecka 9) odbyła się 9. edycja Turnieju Piłki Nożnej Ulicznej Pamięci Macieja Kozłowskiego, organizowanego przez Stowarzyszenie-Klub Rodzin Abstynenckich "SERCE" we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oraz Dzielnicą Śródmieście m. st. Warszawy. Patronat nad imprezą objął Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W turnieju uczestniczyło osiem drużyn, w tym reprezentacja Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, która była bliska awansu do fazy pucharowej turnieju (niestety zabrakło jednej bramki). Zwyciężyła Reprezentacja Komendy Głównej Policji, drugie miejsce zajęło Stowarzyszenie-Klub Rodzin Abstynenckich „SERCE”, trzecie miejsce przypadło Noclegowni im. Brata Alberta z Wrocławia, a czwarte Reprezentacji Aktorów Polski. Dalsze miejsca zajęły reprezentacje: MCPS, Reprezentacja Polski Bezdomnych, Samorządowcy Dzielnicy Śródmieście oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Pamiątkowe puchary oraz medale wręczył uczestnikom Turnieju Pan Artur Pozorek, p.o. dyrektora MCPS, zaś puchar Fair Play Dyrektora MCPS został wręczony przez ks. Sławomira Opalińskiego, zastępcę dyrektora Caritas, reprezentacji Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Warto podkreślić, że patron tej imprezy – aktor Maciej Kozłowski – kojarzony głównie poprzez role filmowe i teatralne (m. in. w Teatrze Narodowym w Warszawie), nie jest przypadkowy. Przez wiele lat związany był z ruchem abstynenckim, a z racji swojej pasji i zamiłowania do piłki nożnej i aktywności społecznej, powszechnie jest uznawany za współtwórcę Polskiej Reprezentacji Bezdomnych.

1 4
2 3

................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w Regionalnych Konferencjach dotyczących polityki senioralnej Samorządu Województwa Mazowieckiego

Celem konferencji jest integracja środowiska senioralnego oraz podkreślenie aktywności seniorów działających na poziomie lokalnym. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną różnorodne formy aktywności osób starszych.

Konferencje odbędą się w Ciechanowie, Radomiu, Płocku oraz Węgrowie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga rejestracji. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (terminy zgłoszeń poniżej) skanem na adres e-mail lub pocztą na adres:
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62 a, 02-002 Warszawa

Serdecznie zapraszamy!

CIECHANÓW

Konferencja odbędzie się 21 września 2018 roku w Ciechanowie w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w godz. 9.30 – 15.00.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: do 10 września 2018 r.

Adres e-mail: martyna.poplawska@mcps.com.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

RADOM

Konferencja odbędzie się 28 września 2018 roku w Radomiu w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Kościuszki 5A w godz. 9.30 – 15.00.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: do 17 września 2018 r.

Adres e-mail: danuta.ksiazek@mcps.com.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PŁOCK

Konferencja odbędzie się 5 października 2018 roku w Płocku w siedzibie Centrum Aktywności Seniora przy ul. Otolińskiej 6 w godz. 9.30 – 15.00.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: do 24 września 2018 r.

Adres e-mail: jolanta.musialczyk@mcps.com.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

WĘGRÓW

Konferencja odbędzie się 12 października 2018 roku w Węgrowie w siedzibie Węgrowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Adama Mickiewicza 4A w godz. 9.30 – 15.00.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: do 8 października 2018 r.

Adres e-mail: piotr.lejzerowicz@mcps.com.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

...............................................................................................................................................................................................................................

Uprzejmie informujemy, iż w planie finansowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na 2018 r. ujęto środki finansowe z przeznaczeniem na nowotworzone Centra Integracji Społecznej posiadające aktualną decyzję Wojewody Mazowieckiego o nadaniu statusu CIS.

W związku z powyższym Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej rozpoczyna nabór wniosków o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrów Integracji Społecznej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Otrzymanie dotacji możliwe będzie:
• po złożeniu do MCPS prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami;
• po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję;
• do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Do pobrania:
Procedura udzielania dotacji na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres 3 miesięcy Centrów Integracji Społecznej z budżetu Województwa Mazowieckiego
Wniosek o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej
Karta oceny formalnej wniosku o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy CIS
Karta oceny merytorycznej wniosku o dotację na pierwsze wyposażenie lub działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy
Ramowy wzór porozumienia
....................................................................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,

trwa rekrutacja na specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Udział w szkoleniach jest bezpłatny! Rekrutacja ma charakter ogólnopolski, a uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie: materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie oraz w uzasadnionych przypadkach zakwaterowanie.

 

WARSZAWA – szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

KATOWICE – szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy

SZCZECIN – szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: 1) praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami 2) praca socjalna z osobami uzależnionymi

 

Więcej informacji: http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Informujemy, że została opublikowane Wyniki oceny formalnej dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w lata 2018 – 2020 w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób ”.

Więcej informacji: http://mcps.com.pl/konkursy-ofert/662-otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-ubostwu-2

..........................................................................................................................................................................................................