Aktualności

W ramach kampanii społecznej "Dorośli dzieciom - Mazowsze na rzecz przeciwdziałania narkomanii" udostępniamy Państwu "Poradnik dla rodziców i profesjonalistów", w którym zostały zgromadzone wszystkie dotychczasowe materiały merytoryczne opracowane na potrzeby realizacji kampanii.

Broszura zostanie wydrukowana w nakładzie 10.000 sztuk i następnie będzie dystrybuowana m.in. wśród placówek pomocowych znajdujących się na terenie Mazowsza. Jednak już teraz zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej:

http://mcps.com.pl/images/Wydarzenia/2018/2018.09.27_KAMPANIA_SPO%C5%81ECZNA/Kampania_spo%C5%82eczna_poradnik.pdf

...................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy do udziału w spotkaniu z przedstawicielami środowisk działających na rzecz osób starszych współpracujących z Wydziałem ds. Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, sala konferencyjna (VI p.) w godz. 10:00-14:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga rejestracji. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu poniżej) i przesłanie do dnia 26 listopada 2018 r. skanem na adres: martyna.poplawska@mcps.com.pl

Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM SPOTKANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

......................................................................................................................................................................................................................

Zapraszamy do udziału w szkoleniu edukacyjnym dla pracowników OPS, dotyczącym inspirowania środowisk działających na rzecz osób starszych, w zakresie ich udziału w tworzeniu i funkcjonowaniu gminnych rad seniorów.

Więcej informacji:

http://mcps.com.pl/aktualne-szkolenia/wydarzenie/81-warszawa-szkolenie-edukacyjne-dla-pracownikow-ops

...........................................................................................................................................................

Lista uczestników konferencji pt. "Skutecznośc pieczy zastępczej - wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie gmin i powiatów województwa mazowieckiego" połączonej z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego, która odbędzie się w Warszawie w dniach 7-8 listopada 2018 r.

Pobierz listę (aktualizacja: 5.11)

Pobierz program

Mapka dojazdu

Transmisja archiwalna

 

...........................................................................................................................................................

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2020. Aktualizacja z 2018 roku”.

Więcej informacji:

http://mcps.com.pl/programy/konsultacje/757-informacja-o-przeprowadzeniu-konsultacji-spolecznych-projektu-planu-rozwoju-ekonomii-spolecznej-na-lata-2014-2020-aktualizacja-z-2018-roku

...............................................................................................................................................................