SEMINARIUM "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ" - 20 LISTOPADA i 5 GRUDNIA 2018

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ - PREZENTACJA

MAZOWIECKA AKADEMIA SZTUKI POMAGANIA

SEMINARIUM "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ" - 11 LIPCA 2018

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

SEMINARIUM "WSPÓŁPRACA PRACOWNIKA SOCJALNEGO, ASYSTENTA RODZINY I KOORDYNATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ" - 12 LIPCA 2018

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

SEMINARIUM "PRZEMOC WOBEC OSÓB STARSZYCH" - 3 SIERPNIA 2018

PREZENTACJA

SKRYPT