Aktualne przetargi

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

IWZ

...................................................................................................................................................................................................................................

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Organizacja 16 jednodniowych (8h każde) szkoleń oraz 1 szkolenia trzydniowego (spotkanie wymiany doświadczeń w ramach projektu) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

UWAGA! NASTĄPIŁA MODYFIKACJA TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA!

MODYFIKACJA IWZ

IWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8

...............................................................................................................................................................................................................................