Aktualne przetargi

Świadczenie usług związanych z prowadzeniem konsultacji naukowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakresie opracowania modelu współpracy między służbami pomocy społecznej a podmiotami i jednostkami z innych sektorów w ramach projektu pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

.................................................................................................................................................................................................................................

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

OPZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

 

....................................................................................................................................................................................................................

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

IWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6

ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8

.........................................................................................................................................................................................................................