Aktualne przetargi

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 31 maja 2018 r. koncertu na Rynku Miejskim w Zakroczymiu dla 2-3 tys. publiczności (impreza masowa).

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja IWZ (załącznik nr 6)

Poprawiony Załącznik nr 6

IWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

................................................................................................................................................................................................................................

IWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

.......................................................................................................................................................................................................................................

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na Zorganizowanie w dniu 19 maja 2018 r. I Zlotu Wychowania i Profilaktyki dla 400 osób/młodzieży, 25 opiekunów, 15 instruktorów warsztatowych oraz 25 przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego oraz regionalnego Województwa Mazowieckiego, instytucji oraz organizacji pozarządowych związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

IWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

................................................................................................................................................................................................................................