KOMUNIKAT:


Informujmy, że począwszy od 1 stycznia 2018 roku postępowania z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego realizowane w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, prowadzone dotychczas przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej) będą prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego.
Adres do korespondencji po 1 stycznia 2018 roku:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
Plac Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa,
tel. +48 22 695-71-74,

      +48 22 695-71-83,


e-mail: koordynacja@mazowieckie.pl).

 

Powyższa zmiana wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428).